HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Pomôž si sám

background image

Pomôž si sám

Okrem informácii v tejto príručke sú k dispozícii aj iné zdroje, ktoré obsahujú užitočné informácie.

Témy na rýchlu referenciu úloh

Niekoľko tém na rýchlu referenciu úloh pre toto zariadenie je k dispozícii na tejto
webovej lokalite:

www.hp.com/support/lj600Series

Témy si môžete vytlačiť a ponechať ich v blízkosti zariadenia. Poslúžia vám ako
užitočná referencia pri často vykonávaných činnostiach.

Pomocník ovládacieho panela

Ovládací panel obsahuje vstavaného pomocníka, ktorý vás prevádza niekoľkými
úlohami, ako napríklad výmenou tlačových kaziet alebo odstraňovaním
zaseknutých médií. Pomocníka spustíte stlačením tlačidla Pomocník .

174

Kapitola 10 Riešenie problémov

SKWW