HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Ponuka Načítanie z jednotky USB sa neotvorí, keď vložíte príslušenstvo USB

background image

Ponuka Načítanie z jednotky USB sa neotvorí, keď vložíte príslušenstvo USB

Súbor sa nevytlačí z úložného príslušenstva USB

Súbor, ktorý chcete tlačiť, nie je uvedený v ponuke Načítanie z jednotky USB

Ponuka Načítanie z jednotky USB sa neotvorí, keď vložíte
príslušenstvo USB

1.

Možno používate úložné príslušenstvo USB alebo súborový systém, ktorý tento produkt

nepodporuje. Uložte súbory na štandardné úložné príslušenstvo USB, ktoré používa systémy

súborov typu File Allocation Table (FAT). Produkt podporuje úložné príslušenstvá USB so

systémami súborov FAT12, FAT16 a FAT32.

2.

Ak je už otvorená iná ponuka, zatvorte ju a potom znovu vložte úložné príslušenstvo USB.

3.

Úložné príslušenstvo USB môže obsahovať niekoľko oddielov. (Niektorí výrobcovia úložného

príslušenstva na svoje zariadenia inštalujú softvér, ktorý vytvára oddiely, podobne ako na disku

CD.) Oddiely odstráňte naformátovaním úložného príslušenstva USB alebo použite odlišné úložné

príslušenstvo USB.

4.

Úložné príslušenstvo USB môže vyžadovať viac elektrickej energie, ako je zariadenie schopné

dodať.

a. Odoberte úložné príslušenstvo USB.

b. Vypnite produkt a znovu ho zapnite.

c.

Použite úložné príslušenstvo USB, ktoré disponuje vlastným zdrojom napájania, alebo

vyžaduje menší objem energie.

5.

Úložné príslušenstvo USB možno nefunguje správne.

a. Odoberte úložné príslušenstvo USB.

b. Vypnite produkt a znovu ho zapnite.

c.

Pokúste sa tlačiť z iného úložného príslušenstva USB.