HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Súbor sa nevytlačí z úložného príslušenstva USB

background image

Súbor sa nevytlačí z úložného príslušenstva USB

1.

Uistite sa, že papier je vložený do zásobníka.

2.

Skontrolujte, či sa na ovládacom paneli nezobrazujú chybové hlásenia. Ak sa v zariadení

zasekne papier, odstráňte zaseknutie.

204

Kapitola 10 Riešenie problémov

SKWW