HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Riešenie sieťových problémov

background image

Riešenie sieťových problémov

Skontrolujte nasledujúce položky, aby ste overili, či produkt komunikuje so sieťou. Kým začnete,

vytlačte konfiguračnú stránku z ovládacieho panelu zariadenia a vyhľadajte na nej IP adresu

zariadenia.

Nekvalitné fyzické pripojenie

Počítač používa nesprávnu IP adresu zariadenia

Počítač nie je schopný komunikácie so zariadením

Zariadenie používa nesprávne nastavenia spojenia a duxplexnej prevádzky v rámci siete

Nové softvérové aplikácie môžu spôsobovať problémy s kompatibilitou

Váš počítač alebo pracovná stanica môže byť nastavený nesprávne

Zariadenie je vypnuté alebo iné sieťové nastavenia sú nesprávne