HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Ak používate univerzálny ovládač tlačiarne pri pripojení prostredníctvom rozhrania USB

background image

Ak používate univerzálny ovládač tlačiarne pri pripojení
prostredníctvom rozhrania USB

Ak ste pripojili kábel USB pred inštaláciou softvéru, na miesto ovládača určeného pre tento produkt

možno používate univerzálny ovládač.

1.

Odstráňte univerzálny ovládač tlačiarne.

2.

Preinštalujte softvér z produktového disku CD. Kábel USB nepripájajte, kým vás k tomu inštalačný

program softvéru nevyzve.

3.

Ak je nainštalovaných niekoľko tlačiarní, skontrolujte, či ste v rozbaľovacej ponuke Format For

(Formát pre) v dialógovom okne Print (Tlač) vybrali správnu tlačiareň.

SKWW

Riešenie problémov so softvérom zariadenia v systéme Mac

211

background image

212

Kapitola 10 Riešenie problémov

SKWW