HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Názov produktu sa neobjavuje v zozname zariadení v zozname Print & Fax (Tlač a faxovanie)

background image

Názov produktu sa neobjavuje v zozname zariadení v zozname Print & Fax (Tlač a faxovanie)

Ovládač tlačiarne automaticky nenastaví vami zvolený produkt v zozname Print & Fax (Tlač a

faxovanie)

Tlačová úloha sa neodoslala do požadovaného zariadenia

Pri pripojení pomocou kábla USB sa produkt po zvolení ovládača neobjaví v zozname Print & Fax

(Tlač a faxovanie)

Ak používate univerzálny ovládač tlačiarne pri pripojení prostredníctvom rozhrania USB

Ovládač tlačiarne nie je uvedený v zozname Print & Fax (Tlač a
faxovanie)

1.

Skontrolujte, či je súbor GZ produktu uložený v nasledujúcom priečinku na pevnom disku:
Library/Printers/PPDs/Contents/Resources. Ak je to potrebné, preinštalujte softvér.

2.

Ak sa v priečinku nachádza súbor GZ, súbor PPD môže byť poškodený. Súbor odstráňte a

preinštalujte softvér.

Názov produktu sa neobjavuje v zozname zariadení v zozname
Print & Fax (Tlač a faxovanie)

1.

Uistite sa, že káble sú správne pripojené a že je zariadenie zapnuté.

2.

Názov produktu skontrolujte vytlačením konfiguračnej stránky. Overte, či názov na konfiguračnej

stránke zodpovedá názvu produktu v zozname Print & Fax (Tlač a faxovanie).

3.

Vymeňte kábel USB alebo sieťový kábel za vysoko kvalitný kábel.