HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Ovládač tlačiarne automaticky nenastaví vami zvolený produkt v zozname Print & Fax (Tlač a faxovanie

background image

Ovládač tlačiarne automaticky nenastaví vami zvolený produkt v
zozname Print & Fax (Tlač a faxovanie)

1.

Uistite sa, že káble sú správne pripojené a že je zariadenie zapnuté.

2.

Skontrolujte, či je súbor GZ produktu uložený v nasledujúcom priečinku na pevnom disku:
Library/Printers/PPDs/Contents/Resources. Ak je to potrebné, preinštalujte softvér.

3.

Ak sa v priečinku nachádza súbor GZ, súbor PPD môže byť poškodený. Súbor odstráňte a

preinštalujte softvér.

4.

Vymeňte kábel USB alebo sieťový kábel za vysoko kvalitný kábel.

210

Kapitola 10 Riešenie problémov

SKWW