HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Pri pripojení pomocou kábla USB sa produkt po zvolení ovládača neobjaví v zozname Print & Fax (Tlač

background image

Pri pripojení pomocou kábla USB sa produkt po zvolení ovládača
neobjaví v zozname Print & Fax (Tlač a faxovanie)

Riešenie problémov so softvérom

Uistite sa, že váš počítač Macintosh používa operačný systém Mac OS X v10.5 alebo novší.

Riešenie problémov s hardvérom

1.

Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.

2.

Uistite sa, že je správne pripojený kábel USB.

3.

Skontrolujte, či používate vhodný kábel USB na prenos vysokou rýchlosťou.

4.

Uistite sa, že z okruhu neodoberá napätie príliš veľa USB zariadení. Odpojenie všetkých

zariadení z reťazca a pripojenie kábla priamo k portu USB na počítači

5.

Skontrolujte, či v reťazci za sebou nemáte viac ako dva nenapájané rozvádzače USB. Odpojte

všetky zariadenia z reťazca a potom kábel pripojte priamo k portu USB na počítači.

POZNÁMKA:

Klávesnica iMac je prípad nenapájaného rozbočovača USB.