HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Tlačová úloha sa neodoslala do požadovaného zariadenia

background image

Tlačová úloha sa neodoslala do požadovaného zariadenia

1.

Otvorte tlačový rad a reštartujte tlačovú úlohu.

2.

Tlačovú úlohu mohol prijať iný produkt s rovnakým alebo podobným názvom. Názov produktu

skontrolujte vytlačením konfiguračnej stránky. Overte, či názov na konfiguračnej stránke

zodpovedá názvu produktu v zozname Print & Fax (Tlač a faxovanie).