HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Počas inštalácie softvéru sa zobrazilo chybové hlásenie

background image

Počas inštalácie softvéru sa zobrazilo chybové hlásenie

1.

Preinštalujte softvér produktu.

POZNÁMKA:

Zatvorte všetky spustené aplikácie. Ak chcete zatvoriť aplikáciu, ktorej ikona sa

nachádza na lište úloh, pravým tlačidlom kliknite na ikonu a vyberte možnosť Close (Zatvoriť)

alebo Disable (Vypnúť).

2.

Skontrolujte množstvo voľného miesta na disku, na ktorý inštalujete softvér k produktu. V prípade

potreby uvoľnite čo najviac voľného miesta a preinštalujte softvér produktu.

3.

V prípade potreby spustite program na defragmentáciu disku a preinštalujte softvér produktu.