HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Hlásenia na ovládacom paneli

background image

Hlásenia na ovládacom paneli

Produkt poskytuje výkonné zobrazovanie hlásení na ovládacom paneli. Po zobrazení hlásenia na

ovládacom paneli postupujte podľa pokynov, aby ste vyriešili problém. Ak sa na produkte zobrazí

hlásenie Error (Chyba) alebo Attention (Upozornenie), no nezobrazujú sa žiadne kroky na vyriešenie

problému, vypnite a znovu zapnite produkt. Ak problémy produktu naďalej pretrvávajú, obráťte sa na

podporu spoločnosti HP.

Ďalšie informácie o rôznych témach získate stlačením tlačidla Pomocník .

178

Kapitola 10 Riešenie problémov

SKWW