HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Zariadenie tlačí pomaly

background image

Zariadenie tlačí pomaly

Ak zariadenie tlačí, ale tlač sa zdá byť pomalá, vyskúšajte nasledovné riešenia.

1.

Skontrolujte, či počítač spĺňa minimálne požiadavky na prevádzku tohto zariadenia. Zoznam

špecifikácií nájdete na nasledovnej webovej lokalite:

www.hp.com/support/lj600Series

.

2.

Keď zariadenie nastavíte na tlač na niektoré typy papiera (napr. ťažký papier), zariadenia tlačí

pomalšie, aby sa toner natavil na papier správnym spôsobom. Ak nastavenie typu papiera nie je

správne vzhľadom na používaný typ papiera, nastavenie zmeňte na správny typ papiera.

SKWW

Zariadenie netlačí alebo tlačí pomaly

203