HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Zlepšenie kvality tlače

background image

Zlepšenie kvality tlače

Väčšine problémov s kvalitou tlače môžete predísť tak, že budete postupovať podľa týchto pokynov.

Používajte správne nastavenie typu papiera v ovládači tlačiarne.

Používajte papier, ktorý zodpovedá technickým údajom HP pre tento produkt.

Tlačiareň podľa potreby čistite.

Vymeňte tlačové kazety, keď sa blíži koniec ich odhadovanej životnosti a kvalita tlače viac nie je

prijateľná.

Používajte ovládač tlačiarne, ktorý najviac vyhovuje vašim požiadavkám na tlač.