HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Kontrola tlačovej kazety

background image

Kontrola tlačovej kazety

Ak sa vyskytne niektorý z nasledovných problémov, skontrolujte tlačovú kazetu a v prípade potreby ju

vymeňte:

Tlač je príliš slabá alebo na niektorých oblastiach vyzerá ako vyblednutá.

Na vytlačených stránkach sa nachádzajú malé nevytlačené oblasti.

Na vytlačených stránkach sa nachádzajú pruhy alebo pásy.

POZNÁMKA:

Ak používate nastavenie konceptovej tlače alebo režim EconoMode, tlač sa môže

zdať príliš bledá.

Ak zistíte, že je potrebné vymeniť tlačovú kazetu, vytlačte stránku stavu spotrebného materiálu, na

ktorej nájdete číslo príslušnej originálnej tlačovej kazety HP.

200

Kapitola 10 Riešenie problémov

SKWW

background image

Typ tlačovej kazety

Postup riešenia problému

Doplnená alebo repasovaná tlačová
kazeta

Spoločnosť Hewlett-Packard nemôže odporúčať použitie spotrebného materiálu od
iných výrobcov, a to ani nových ani prerobených. Keďže nejde o výrobky HP,
spoločnosť HP nemôže ovplyvniť ich konštrukciu ani kontrolovať ich kvalitu. Ak
používate dopĺňanú alebo repasovanú tlačovú kazetu a nie ste spokojní s kvalitou
tlače, vymeňte ju za originálnu kazetu od spoločnosti HP.

Originálna tlačová kazeta HP.

1.

Ovládací panel zariadenia alebo stránka stavu spotrebného materiálu
signalizuje stav Very Low (Veľmi nízka hladina) v čase, keď tlačová kazeta
dosiahla odhadovaný koniec životnosti. Pokiaľ kvalita tlače viac nie je
prijateľná, tlačovú kazetu vymeňte.

2.

Vizuálne skontrolujte, či tlačová kazeta nie je poškodená. Pozrite si
nasledujúce pokyny. V prípade potreby tlačovú kazetu vymeňte.

3.

Ak sa na vytlačených stránkach vyskytujú značky, ktoré sa opakujú
niekoľkokrát s rovnakým odstupom, vytlačte čistiacu stránku. Ak sa tým
problém nevyrieši, použite pravidlá odstraňovania opakujúcich sa chýb v
tomto dokumente a odhaľte príčinu problému.

SKWW

Zlepšenie kvality tlače

201