HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Používanie ovládača tlačiarne, ktorý najviac vyhovuje vašim požiadavkám na tlač

background image

Používanie ovládača tlačiarne, ktorý najviac vyhovuje vašim
požiadavkám na tlač

Ak sa na vytlačenej stránke objavia neočakávané grafické čiary, chýbajúci text, chýbajúca grafika,

nesprávne formátovanie alebo nahradené písma, môže byť potrebné použiť iný ovládač tlačiarne.

Ovládač HP PCL 6

Poskytuje sa ako predvolený ovládač. Tento ovládač sa nainštaluje
automaticky, pokiaľ nevyberiete odlišný.

Odporúča sa pre všetky prostredia Windows

Zabezpečuje celkovú najlepšiu rýchlosť, kvalitu tlače a podporu vlastností
zariadenia pre väčšinu používateľov

Vytvorený na spojenie s rozhraním grafického zariadenia Windows (GDI) na
dosiahnutie najlepšej rýchlosti v prostrediach Windows

Nemusí byť plne kompatibilný so softvérovými programami tretích strán a
voliteľnými softvérovými programami, ktoré sú založené na PCL 5

Ovládač HP UPD PS

Odporúča sa pre tlač so softvérovými programami Adobe

®

alebo s inými

vysoko graficky intenzívnymi softvérovými programami

Poskytuje podporu pri tlači z potrieb pre emuláciu PostScript, prípadne pre
podporu súprav písiem PostScript pre Flash

HP UPD PCL 5

Odporúča sa pre všeobecnú kancelársku tlač v prostrediach Windows

Kompatibilný s predchádzajúcimi verziami PCL a staršími zaradeniami
HP LaserJet

Najlepší výber pre tlač zo softvérových programov tretích strán alebo z
voliteľných softvérových programov

Najlepší výber pri prevádzke so zmiešanými prostrediami, ktoré vyžadujú,
aby sa zariadenie nastavilo na PCL 5 (UNIX, Linux, strediskový počítač)

Navrhnuté na používanie v podnikových prostrediach Windows na
poskytnutie jedného ovládača na používanie s viacerými modelmi tlačiarní

Uprednostňované pri tlači cez viacero modelov tlačiarní z mobilného počítača
so systémom Windows

HP UPD PCL 6

Odporúča sa na tlač vo všetkých prostrediach systému Windows

Poskytuje kombináciu najvyššej rýchlosti, kvality tlače a podpory funkcií
tlačiarne, ktorá je vhodná pre väčšinu používateľov

Vyvinutý na zosúladenie s rozhraním Graphic Device Interface (GDI) systému
Windows s cieľom dosiahnuť najvyššiu rýchlosť v prostrediach systému
Windows

Nemusí byť plne kompatibilný so softvérovými programami tretích strán a
voliteľnými softvérovými programami, ktoré sú založené na PCL 5

Ďalšie ovládače tlačiarne môžete prevziať z nasledovnej webovej lokality:

www.hp.com/go/

lj600Series_software

.

202

Kapitola 10 Riešenie problémov

SKWW