HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Výber typu papiera

background image

Výber typu papiera

1.

Otvorte ovládač tlačiarne, kliknite na tlačidlo Vlastnosti alebo Predvoľby a potom na kartu

Papier/Kvalita.

2.

Z rozbaľovacej ponuky Typ vyberte typ.

3.

Kliknite na tlačidlo OK.