HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Údaje uložené na tlačovej kazete

background image

Údaje uložené na tlačovej kazete

Tlačové kazety HP používané u tohto produktu obsahujú pamäťový čip, ktorý pomáha pri prevádzke

zariadenia.

Okrem toho pamäťový čip zbiera limitovaný súbor informácií o používaní produktu, ktoré môžu

zahŕňať nasledovné údaje: dátum prvotnej inštalácie tlačovej kazety, dátum posledného použitia

tlačovej kazety, počet strán vytlačených tlačovou kazetou, pokrytie stránky, použité režimy tlače, výskyt

tlačových chýb a model zariadenia. Vďaka týmto informáciám môže spoločnosť HP navrhovať budúce

produkty, ktoré dokonale spĺňajú požiadavky našich zákazníkov na kvalitu tlače.

Zozbierané údaje z čipu tlačovej kazety neobsahujú informácie, na základe ktorých by bolo možné

priradiť konkrétny produkt alebo kazetu k danému zákazníkovi alebo používateľovi.

Spoločnosť HP zhromažďuje vzorky z pamäťových čipov tlačových kaziet, ktoré boli vrátené v rámci

programu bezplatného návratu a recyklácie HP (partneri HP Planet:

www.hp.com/recycle

). Pamäťové

čipy z tohto zberu sa načítavajú a študujú s cieľom zdokonaliť budúce produkty od spoločnosti HP.

Partneri spoločnosti HP, ktorí pomáhajú recyklovať túto tlačovú kazetu, môžu mať tiež prístup k týmto

údajom.

Každá externá spoločnosť, ktorá disponuje touto tlačovou kazetou, môže získať prístup k anonymným

informáciám na pamäťovom čipe. Ak uprednostníte zamietnutie prístupu k týmto informáciám, môžete

vyvolať nemožnosť prevádzky čipu. Ak však vyvoláte nemožnosť prevádzky pamäťového čipu,

pamäťový čip nebude možné použiť v žiadnom produkte od spoločnosti HP.

SKWW

Údaje uložené na tlačovej kazete

221