HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Podpora zákazníkov

background image

Podpora zákazníkov

Získajte telefonickú podporu vo svojej krajine/oblasti

Pripravte si názov produktu, sériové číslo, dátum zakúpenia a
popis problému.

Telefónne čísla krajiny/oblasti sa nachádzajú na letáku, ktorý
sa nachádzal v škatuli s produktom alebo na lokalite

www.hp.com/support/

.

Získajte 24-hodinovú internetovú podporu

www.hp.com/support/lj600Series

Získajte podporu pre produkty používané s počítačom
Macintosh

www.hp.com/go/macosx

Prevezmite si pomocné softvérové programy, ovládače a
elektronické informácie

www.hp.com/go/lj600Series_software

Objednanie dodatočných služieb alebo dohôd o údržbe od
spoločnosti HP

www.hp.com/go/carepack

Zaregistrujte svoj produkt

www.register.hp.com

226

Príloha B Servis a technická podpora

SKWW