HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Záručná služba opravy zo strany zákazníka

background image

Záručná služba opravy zo strany zákazníka

Produkty spoločnosti HP sú navrhnuté s mnohými dielmi opraviteľnými zo strany zákazníka (CSR), aby

sa minimalizoval čas opravy a umožnila sa lepšia flexibilita vo vykonávaní výmeny chybných dielov.

Ak počas diagnostického obdobia spoločnosť HP identifikuje, že oprava sa dá dosiahnuť použitím

dielu CSR, dodá ho priamo k vám, aby ste ho vymenili. Existujú dve kategórie dielov CSR: 1) Diely, pri

ktorých je oprava zo strany zákazníka povinná. Ak požiadate spoločnosť HP, aby vymenila tieto diely,

budú vám pri tejto službe spoplatnené výdavky za cestu a prácu. 2) Diely, pri ktorých je oprava zo

strany zákazníka voliteľná. Tieto diely sú tiež navrhnuté pre opravu zo strany zákazníka. Ak však

potrebujete, aby ich spoločnosť HP vymenila za vás, môže sa to vykonať bez akéhokoľvek

dodatočného spoplatňovania v rámci typu záručnej služby, ktorá sa vzťahuje na váš produkt.

V závislosti od dostupnosti a toho, či je to geograficky možné, sa diely CSR dodajú nasledujúci

pracovný deň. Ak je to geograficky možné, za dodatočný poplatok sa môže poskytovať služba

dodávky v rovnaký deň alebo do štyroch hodín. Ak je potrebná asistencia, môžete zavolať do centra

technickej podpory spoločnosti HP a technik vám pomôže cez telefón. Spoločnosť HP uvádza v

materiáloch dodaných s náhradným dielom CSR, či sa daný diel musí vrátiť spoločnosti HP. V

prípadoch, kedy sa požaduje, aby ste chybný diel vrátili spoločnosti HP, musíte dodať chybný diel

späť spoločnosti HP v rámci definovaného časového obdobia, ktoré je bežne päť (5) pracovných dní.

Chybný diel sa musí vrátiť s príslušnou dokumentáciou v dodanom prepravnom materiáli. V prípade,

že nevrátite chybnú časť, môže sa stať, že spoločnosť HP vám spoplatní náhradný diel. Pri oprave zo

strany zákazníka bude spoločnosť HP platiť všetky poplatky spojené s dodaním a vrátením dielu a

vyberie kuriérsku spoločnosť/dopravcu, ktorý sa na tento účel použije.

SKWW

Záručná služba opravy zo strany zákazníka

225