HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Podporované operačné systémy a ovládače tlačiarne pre systém Windows

background image

Podporované operačné systémy a ovládače
tlačiarne pre systém Windows

Produkt podporuje nasledujúce operačné systémy Windows:

Windows XP (32-bitový a 64-bitový)

Windows Server 2008 (32-bitový a 64-bitový)

Windows Vista (32-bitový a 64-bitový)

Windows 7 (32-bitový a 64-bitový)

Inštalačný program na softvérovom disku CD dodanom s produktom podporuje tieto typy operačných

systémov Windows:

Windows XP Service Pack 2 alebo novší (32-bitová verzia)

Windows Server 2008 (32-bitový a 64-bitový)

Windows Server 2008 R2 (64-bitová verzia)

Windows Vista (32-bitový a 64-bitový)

Windows 7 vrátane verzie Starter Edition (32-bitová a 64-bitová verzia)

POZNÁMKA:

Softvér produktu môžete pomocou funkcie Pridať tlačiareň systému Windows

nainštalovať aj v 64-bitových verziách operačného systému Windows XP a Windows Server 2003.

Produkt podporuje nasledujúce ovládače tlačiarní systému Windows:

HP PCL 6 (toto je predvolený ovládač tlačiarne)

Emulácia univerzálneho ovládača tlačiarne jazykom HP postscript emulation Universal Print Driver

(HP UPD PS)

Univerzálny ovládač tlačiarne HP PCL 5 (HP UPD PCL 5)

Univerzálny ovládač tlačiarne HP PCL 6 (HP UPD PCL 6)

Ovládače tlačiarne zahŕňajú pomocníka v režime on-line, v ktorom sa nachádzajú pokyny k bežným

tlačovým úlohám a popisy tlačidiel, začiarkovacích políčok a rozbaľovacích zoznamov, ktoré sa

nachádzajú v ovládači tlačiarne.

POZNÁMKA:

Ďalšie informácie o UPD nájdete na lokalite

www.hp.com/go/upd

.

38

Kapitola 3 Softvér pre systém Windows

SKWW

background image

Vyberte správny ovládač tlačiarne pre systém
Windows

Ovládače tlačiarne poskytujú prístup k funkciám produktu a umožňujú počítaču komunikovať s

produktom (pomocou jazyka tlačiarne). Nasledovné ovládače tlačiarne sú dostupné na adrese

www.hp.com/go/lj600Series_software

.

Ovládač HP PCL 6

Poskytuje sa ako predvolený ovládač. Tento ovládač sa nainštaluje
automaticky, pokiaľ nevyberiete odlišný.

Odporúča sa pre všetky prostredia Windows

Zabezpečuje celkovú najlepšiu rýchlosť, kvalitu tlače a podporu vlastností
zariadenia pre väčšinu používateľov

Vytvorený na spojenie s rozhraním grafického zariadenia Windows (GDI) na
dosiahnutie najlepšej rýchlosti v prostrediach Windows

Nemusí byť plne kompatibilný so softvérovými programami tretích strán a
voliteľnými softvérovými programami, ktoré sú založené na PCL 5

Ovládač HP UPD PS

Odporúča sa pre tlač so softvérovými programami Adobe

®

alebo s inými

vysoko graficky intenzívnymi softvérovými programami

Poskytuje podporu pri tlači z potrieb pre emuláciu PostScript, prípadne pre
podporu súprav písiem PostScript pre Flash

HP UPD PCL 5

Odporúča sa pre všeobecnú kancelársku tlač v prostrediach Windows

Kompatibilný s predchádzajúcimi verziami PCL a staršími zaradeniami
HP LaserJet

Najlepší výber pre tlač zo softvérových programov tretích strán alebo z
voliteľných softvérových programov

Najlepší výber pri prevádzke so zmiešanými prostrediami, ktoré vyžadujú,
aby sa zariadenie nastavilo na PCL 5 (UNIX, Linux, strediskový počítač)

Navrhnuté na používanie v podnikových prostrediach Windows na
poskytnutie jedného ovládača na používanie s viacerými modelmi tlačiarní

Uprednostňované pri tlači cez viacero modelov tlačiarní z mobilného počítača
so systémom Windows

HP UPD PCL 6

Odporúča sa na tlač vo všetkých prostrediach systému Windows

Poskytuje kombináciu najvyššej rýchlosti, kvality tlače a podpory funkcií
tlačiarne, ktorá je vhodná pre väčšinu používateľov

Vyvinutý na zosúladenie s rozhraním Graphic Device Interface (GDI) systému
Windows s cieľom dosiahnuť najvyššiu rýchlosť v prostrediach systému
Windows

Nemusí byť plne kompatibilný so softvérovými programami tretích strán a
voliteľnými softvérovými programami, ktoré sú založené na PCL 5

SKWW