HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - HP ePrint

background image

HP ePrint

Pomocou funkcie HP ePrint môžete tlačiť kdekoľvek a kedykoľvek – z mobilného telefónu, prenosného

počítača alebo iného mobilného zariadenia. Funkcia HP ePrint funguje vo všetkých zariadeniach, ktoré

podporujú e-mailové služby. Ak teda môžete odosielať e-maily a v zariadení máte povolenú funkciu

HP ePrint, môžete pomocou tohto zariadenia aj tlačiť. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke

www.hpeprintcenter.com

.

POZNÁMKA:

Ak chcete používať funkciu HP ePrint, produkt musí byť pripojený k sieti a mať prístup

k internetu.

44

Kapitola 3 Softvér pre systém Windows

SKWW

background image

Funkcia HP ePrint je v predvolených nastaveniach produktu vypnutá. Môžete ju zapnúť týmto

spôsobom:

1.

Zadajte adresu IP produktu do riadka s adresou webového prehliadača, aby sa otvoril vstavaný

webový server HP.

2.

Kliknite na kartu Webové služby.

3.

Výberom zodpovedajúcej možnosti povoľte webové služby.

SKWW

Podporované pomôcky pre operačný systém Windows

45