HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - HP Web Jetadmin

background image

HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin je jednoduchý periférny softvérový nástroj na správu tlače a zobrazovania, ktorý

pomáha pri optimalizovaní používania produktu, riadení nákladov na farbu a modernej správe

spotrebného materiálu umožnením vzdialenej konfigurácie, proaktívneho monitorovania, riešenia

problémov s bezpečnosťou a tvorby správ o činnosti tlačiarenských a zobrazovacích produktov.

Aktuálnu verziu softvéru HP Web Jetadmin a najnovší zoznam podporovaných hostiteľských systémov

nájdete na lokalite

www.hp.com/go/webjetadmin

.

Keď sa nainštaluje na hostiteľskom serveri, klient systému Windows môže získať prístup k nástroju

HP Web Jetadmin s použitím podporovaného webového prehliadača (ako napríklad Microsoft®

Internet Explorer), prostredníctvom ktorého môžete prejsť k hostiteľovi HP Web Jetadmin.