HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Vstavaný webový server HP

background image

Vstavaný webový server HP

Produkt je vybavený vstavaným webovým serverom HP, ktorý zabezpečuje prístup k informáciám o

produkte a činnostiam vykonávaným v rámci siete. Tieto informácie sa zobrazia vo webovom

prehliadači, napríklad Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Apple Safari alebo Firefox.

Vstavaný webový server HP sa nachádza na produkte. Nie je súčasťou sieťového servera.

Vstavaný webový server HP poskytuje pre produkt rozhranie, ktoré môže využiť ktokoľvek, kto má

počítač pripojený k sieti vybavený bežným webovým prehliadačom. Nemusíte mať v počítači

nainštalovaný žiadny špecifický softvér ani zvolenú špecifickú konfiguráciu, stačí, ak máte

podporovaný webový prehliadač. Prístup k vstavanému webovému serveru HP získate, ak do

adresového riadku prehliadača zadáte IP adresu produktu. (Adresu IP nájdete po vytlačení strany s

informáciami o konfigurácii. Ďalšie informácie o tlači konfiguračnej strany nájdete v časti

Tlač

informačných strán na strane 150

.)

Podrobné vysvetlenie vlastností a fungovania vstavaného webového servera HP nájdete v časti

Použitie

vstavaného webového servera HP na strane 151

.