HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Softvér pre iné operačné systémy

background image

Softvér pre iné operačné systémy

Operačný systém

Softvér

UNIX

Pri sieťach HP-UX a Solaris choďte na internetovú lokalitu

www.hp.com/go/

jetdirectunix_software

, aby ste nainštalovali skripty modelu použitím inštalačného

programu tlačiarne HP Jetdirect (HPPI) pre systém UNIX.

Najnovšie skripty modelov nájdete na lokalite

www.hp.com/go/unixmodelscripts

.

Linux

Ďalšie informácie nájdete na stránke

www.hplip.net

.

Zariadenia SAP

Ovládače získate na stránke

www.hp.com/go/sap/drivers

.

Ďalšie informácie získate na stránke

www.hp.com/go/sap/print

.

46

Kapitola 3 Softvér pre systém Windows

SKWW