HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Zmena nastavení konfigurácie produktu

background image

Zmena nastavení konfigurácie produktu

1.

Windows XP, Windows Server 2003 a Windows Server 2008 (používanie

predvoleného zobrazenia ponuky Štart): Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na

Tlačiarne a faxy.

Windows XP, Windows Server 2003 a Windows Server 2008 (používanie

klasického zobrazenia ponuky Štart): Kliknite na tlačidlo Štart, potom kliknite na

Nastavenie a následne kliknite na Tlačiarne.

Windows Vista: Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na Ovládací panel a potom v kategórii

pre Hardvér a zvuk kliknite na Tlačiareň.

Windows 7: Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na Tlačiarne a faxy.

2.

Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu ovládača a potom vyberte položku Properties

(Vlastnosti) alebo Printer properties (Vlastnosti tlačiarne).

3.

Kliknite na záložku Nastavenia zariadenia.

42

Kapitola 3 Softvér pre systém Windows

SKWW