HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Zmena nastavení všetkých úloh tlače, kým sa nezatvorí program softvéru

background image

Zmena nastavení všetkých úloh tlače, kým sa nezatvorí program
softvéru

1.

V ponuke Súbor v programe softvéru kliknite na Tlačiť.

2.

Vyberte ovládač a kliknite na položku Properties (Vlastnosti) alebo Preferences (Preferencie).

Kroky sa môžu líšiť. Tento postup je najbežnejší.

SKWW

Zmena nastavení tlačovej úlohy pre systém Windows

41