HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Diely vymeniteľné zákazníkom

background image

Diely vymeniteľné zákazníkom

Pre tento produkt sú dostupné nasledujúce diely vymeniteľné zákazníkom.

Diely označené v stĺpci Výmena zákazníkom slovom Povinná si musí zákazník vymeniť sám, ak

nie je ochotný zaplatiť za výmenu dielu personálu spoločnosti HP. Na tieto diely sa v rámci

záruky vášho produktu HP nevzťahuje oprava na mieste ani výmena.

Súčasti označené v stĺpci Výmena zákazníkom slovom Voliteľná vám počas záručnej lehoty

produktu na požiadanie zdarma vymení personál spoločnosti HP.

SKWW

Čísla dielov

215

background image

Položka

Opis

1

Výmena zákazníkom

Číslo náhradného dielu

Čierna tlačová kazeta
HP LaserJet

Štandardná čierna kazeta

Povinná

CE390A

Čierna tlačová kazeta
HP LaserJet

Vysokokapacitná čierna
kazeta

POZNÁMKA:

Iba modely

M602 a M603

Povinná

CE390X

Kazeta s 1 000 spinkami

Tri kazety so spinkami.

Povinná

Q3216A

Súprava na preventívnu
údržbu

Obsahuje náhradnú
natavovaciu jednotku,
prenosový valec, nástroj na
vybratie prenosového valca,
valec pre zásobník č. 1,
osem zavádzacích valcov
a jeden pár jednorazových
rukavíc. Obsahuje pokyny
k inštalácii jednotlivých
súčastí.

Povinná

Súprava na údržbu
zariadenia s napájaním
110 V: CF064A

Súprava na údržbu
zariadenia s napájaním
220 V: CF065A

Modul DIMM pamäte DDR2
so 44 x 32 vývodmi, 512 MB

Zvyšuje schopnosť produktu
spracovávať veľké alebo
zložité tlačové úlohy.

Povinná

CE483A

1

Ďalšie informácie nájdete na adrese

www.hp.com/go/learnaboutsupplies

.