HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Objednávanie náhradných dielov, príslušenstva a spotrebného materiálu

background image

Objednávanie náhradných dielov, príslušenstva a
spotrebného materiálu

Objednanie spotrebného materiálu a papiera

www.hp.com/go/suresupply

Objednanie originálnych súčastí alebo príslušenstva značky
HP

www.hp.com/buy/parts

Objednávanie cez poskytovateľov servisu alebo podpory

Kontaktujte autorizovaný servis spoločnosti HP alebo
poskytovateľa podpory.

Objednávanie pomocou softvéru od spoločnosti HP

Použitie vstavaného webového servera HP na strane 151

214

Príloha A Spotrebný materiál a príslušenstvo zariadenia

SKWW