HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Nastavenie časovača pre režim spánku

background image

Nastavenie časovača pre režim spánku

Funkcia časovača pre režim spánku umožňuje nastaviť, aby zariadenie prešlo do režimu spánku

automaticky po uplynutí vopred definovaného intervalu nečinnosti.

1.

Na ovládacom paneli produktu stlačte tlačidlo Domov .

2.

Otvorte všetky nasledujúce ponuky:

a. Správa

b. Všeobecné nastavenia

c.

Nastavenia energie

d. Nastavenia časovača pre režim spánku

e. Režim spánku/automatické vypnutie po

3.

Vyberte príslušný časový interval a stlačte tlačidlo

OK

.

POZNÁMKA:

Predvolená hodnota je 30 minút.