HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Zapnutie alebo vypnutie režimu spánku

background image

Zapnutie alebo vypnutie režimu spánku

1.

Na ovládacom paneli produktu stlačte tlačidlo Domov .

2.

Otvorte všetky nasledujúce ponuky:

a. Správa

b. Všeobecné nastavenia

c.

Nastavenia energie

d. Nastavenia časovača pre režim spánku

e. Časovač režimu spánku/automatického vypnutia

3.

Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

Zapnuté

Vypnuté

160

Kapitola 9 Správa a údržba

SKWW