HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Vyčistenie dráhy papiera

background image

Vyčistenie dráhy papiera

1.

Na ovládacom paneli produktu stlačte tlačidlo Domov .

2.

Otvorte tieto ponuky:

Údržba zariadenia

Kalibrácia/čistenie

3.

Vyberte položku Vytlačiť čistiacu stranu a stlačením tlačidla

OK

vytlačte stranu.

4.

Proces čistenia môže trvať niekoľko minút. Po dokončení odstráňte vytlačenú stranu.