HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Podpora šifrovania: Vysokovýkonný šifrovaný pevný disk HP (iba modely)

background image

Podpora šifrovania: Vysokovýkonný šifrovaný pevný disk HP (iba
modely)

Toto zariadenie obsahuje šifrovaný pevný disk. Tento pevný disk poskytuje šifrovanie na úrovni

hardvéru, čiže máte možnosť bezpečne uskladňovať údaje z tlače, kopírovania a skenovania bez

dopadu na výkon samotného produktu. Tento pevný disk používa najnovší štandard šifrovania

Advanced Encryption Standard (AES) a poskytuje všestranné funkcie šetriace váš čas a vynikajúcu

funkčnosť.

SKWW

Funkcie zabezpečenia produktu

157

background image

Pomocou ponuky Security (Zabezpečenie) vo vstavanom webovom serveri HP nakonfigurujte disk.

Ďalšie informácie o šifrovanom pevnom disku nájdete v HP High-Performance Secure Hard Disk Setup

Guide (Príručka k nastaveniu vysokovýkonného zabezpečeného pevného disku HP).

1.

Prejdite na lokalitu

www.hp.com/support

.

2.

Do vyhľadávacieho poľa zadajte Secure Hard Disk (zabezpečený pevný disk) a kliknite na

tlačidlo >>.

3.

Kliknite na prepojenie HP Secure High Performance Hard Disk Drive (Vysokovýkonný

zabezpečený pevný disk HP).

4.

Kliknite na prepojenie Manuals (Príručky).