HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Uzamknutie ponúk ovládacieho panela

background image

Uzamknutie ponúk ovládacieho panela

Pomocou vstavaného webového servera HP môžete zamknúť rôzne funkcie na ovládacom paneli.

1.

Otvorte vstavaný webový server tak, že do adresového riadku webového prehľadávača napíšete

IP adresu produktu.

2.

Kliknite na kartu Zabezpečenie.

3.

Otvorte ponuku Ovládanie prístupu.

4.

V oblasti Politiky prihlasovania a oprávnení vyberte, ktoré typy používateľov majú

povolenie na používanie jednotlivých funkcií.

5.

Stlačte tlačidlo Apply (Použiť).