HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Zabezpečenie uložených úloh

background image

Zabezpečenie uložených úloh

Úlohy uložené v produkte môžete chrániť tak, že k nim priradíte kód PIN. Ktokoľvek, kto sa pokúsi

vytlačiť tieto chránené úlohy, musí zadať kód PIN na ovládacom paneli produktu.