HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Inštalácia pamäte

background image

Inštalácia pamäte

Pamäť tlačiarne je vhodné rozšíriť vtedy, ak často tlačíte zložitú grafiku alebo dokumenty vo formáte

PS (PostScript), alebo používate mnoho prevzatých typov písiem. Pridaná pamäť tiež umožní

flexibilnejšiu podporu funkcií ukladania úloh, napríklad rýchleho kopírovania.

POZNÁMKA:

Jednoradové pamäťové moduly (SIMM) používané v starších tlačiarňach HP LaserJet

nie sú s touto tlačiarňou kompatibilné.