HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Vyčlenenie pamäte

background image

Vyčlenenie pamäte

Pomocné programy alebo úlohy, ktoré prevezmete do produktu, niekedy obsahujú zdroje (napr. typy

písma, makrá alebo šablóny). Zdroje, ktoré sú vnútorne označené ako trvalé, zostanú v pamäti

produktu, kým produkt nevypnete.

Ak chcete označiť prostriedky ako trvalé pomocou možnosti jazyka popisu strany (PDL), použite

nasledujúci postup. Podrobné technické informácie nájdete v príslušnej príručke týkajúcej sa jazyka PDL

pre jazyk PCL alebo PS.

Zdroje označte ako trvalé len vtedy, keď je absolútne potrebné, aby zostali v pamäti zatiaľ, čo je

produkt zapnutý.

Trvalé zdroje odošlite do produktu len na začiatku tlačovej úlohy a nie zatiaľ, čo produkt

vykonáva tlač.

POZNÁMKA:

Nadmerné používanie trvalých zdrojov alebo ich preberanie zatiaľ, čo produkt tlačí,

môže mať vplyv na výkon produktu alebo schopnosť tlačiť komplexné strany.

168

Kapitola 9 Správa a údržba

SKWW