HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Používanie softvéru HP Web Jetadmin

background image

Používanie softvéru HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin je oceneným a vedúcim nástrojom na správu rôznorodých sieťových zariadení

HP vrátane tlačiarní, multifunkčných zariadení a zariadení na digitálne odosielanie. Toto samostatné

riešenie umožňuje vzdialenú inštaláciu, dohľad, údržbu, riešenie problémov a zabezpečenie

prostredia pre tlač a spracovanie obrázkov, čím zvyšuje obchodnú produktivitu a pomáha vám tak

šetriť čas, regulovať náklady a chrániť vaše investície.

K dispozícii sú pravidelné aktualizácie softvéru HP Web Jetadmin, ktoré zabezpečujú podporu pre

konkrétne funkcie produktu. Navštívte stránku

www.hp.com/go/webjetadmin

a prečítajte si ďalšie

informácie o aktualizáciách v časti Self Help and Documentation (Pomôž si sám a dokumentácia).

156

Kapitola 9 Správa a údržba

SKWW