HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Použitie vstavaného webového servera HP

background image

Použitie vstavaného webového servera HP

Vstavaný webový server HP môžete použiť na zobrazenie stavu produktu, konfiguráciu sieťových

nastavení produktu a na spravovanie funkcií tlače z vášho počítača namiesto ovládacieho panela

produktu. Príklady možného použitia vstavaného webového servera HP:

Zobrazte informácie o stave produktu.

Určenie zostávajúcej životnosti všetkých zložiek spotrebného materiálu a objednanie nového

materiálu.

Zobrazenie a zmena konfigurácie zásobníkov.

Zobrazenie a zmena konfigurácie ponuky ovládacieho panela produktu.

Zobrazenie a tlač interných stránok.

Príjem upozornení na udalosti týkajúce sa produktu a spotrebného materiálu.

Zobrazenie a zmena konfigurácie siete.

Ak chcete používať vstavaný webový server HP, musíte mať nainštalovaný prehliadač Microsoft Internet

Explorer 5.01 alebo novší alebo Netscape 6.2 alebo novší pre systémy Windows, Mac OS a Linux

(iba Netscape). Aplikácia Netscape Navigator 4.7 je nutná pre HP-UX 10 a HP-UX 11. Vstavaný

webový server HP funguje, keď je produkt pripojený k sieti založenej na adrese IP. Vstavaný webový

server HP nepodporuje pripojenie produktu na báze IPX. Otvorenie a použitie vstavaného webového

servera HP nie je podmienené prístupom na Internet.

Ak je produkt pripojený k sieti, vstavaný webový server HP je automaticky dostupný.