HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Karta Informácie

background image

Karta Informácie

Tabuľka 9-1

Vstavaný webový server HP – karta Informácie

Ponuka

Popis

Stav zariadenia

Táto strana informuje o stave zariadenia a zostávajúcej dobe
životnosti spotrebného materiálu HP. Na tejto strane je tiež uvedený typ a veľkosť
papiera, ktoré sú nastavené pre každý zásobník. Ak chcete zmeniť predvolené
nastavenia, kliknite na prepojenie Zmeniť nastavenia.

Denník úloh

Zobrazuje prehľad všetkých úloh, ktoré produkt spracoval.

Konfiguračná strana

Zobrazuje informácie nachádzajúce sa na konfiguračnej strane.

Strana s informáciami o stave
spotrebného materiálu

Zobrazuje stav spotrebného materiálu v zariadení.

Strana denníka udalostí

Zobrazuje zoznam všetkých udalostí a chýb zariadenia. Použitím prepojenia
HP Instant Support (v oblasti Iné prepojenia na všetkých stránkach
vstavaného webového servera HP) sa pripojíte k dynamickým webovým stránkam,
ktoré vám pomôžu pri riešení problémov. Tieto stránky tiež zobrazujú ďalšie služby
dostupné pre príslušné zariadenie.

Stránka používania

Poskytuje zhrnutie počtu strán, ktoré zariadenie vytlačilo, zoradené v skupinách
podľa veľkosti, typu a tlačovej dráhy papiera.

Informácie o zariadení

Uvádza sieťový názov, adresu a informácie o modeli zariadenia. Ak chcete
prispôsobiť tieto záznamy, kliknite na ponuku Informácie o zariadení na karte
Všeobecné.

Tlačiť

Umožňuje odoslať súbor pripravený na tlač z počítača do tlačiarne. Na vytlačenie
súboru sa použijú predvolené nastavenia tlače.

Správy a strany, ktoré možno
tlačiť

Obsahujú zoznamy vnútorných správ a strán pre príslušné zariadenie. Vyberajú
niekoľko položiek na tlač alebo zobrazenie.