HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Karta Sieťová práca

background image

Karta Sieťová práca

Kartu Sieťová práca použite, ak chcete zmeniť nastavenia siete zariadenia v čase jeho pripojenia k

sieti založenej na IP. Táto karta sa nezobrazí, ak je zariadenie pripojené k iným typom sietí.