HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Karta Zabezpečenie

background image

Karta Zabezpečenie

Tabuľka 9-5

Vstavaný webový server HP – karta Zabezpečenie

Ponuka

Popis

Všeobecné zabezpečenie

Umožňuje nakonfigurovať heslo správcu s cieľom obmedziť prístup k niektorým
funkciám zariadenia.

Umožňuje aktiváciu alebo inaktiváciu portu USB na tlač pomocou funkcie walk-up
na ovládacom paneli alebo portu pripojenia USB na formátovači tlače priamo z
počítača.

Ovládanie prístupu

Nastavuje prístup k funkciám zariadenia pre konkrétnych jednotlivcov alebo
skupiny. Slúži aj na výber metódy prihlásenia sa jednotlivcov do zariadenia.

Ochrana uložených údajov

Konfiguruje a spravuje vnútorný pevný disk zariadenia. Toto zariadenie obsahuje
šifrovaný pevný disk kvôli maximálnemu zabezpečeniu.

Konfiguruje nastavenia úloh uložených na pevnom disku zariadenia.

Správa certifikátov

Inštaluje a spravuje certifikáty zabezpečenia na prístup do zariadenia a siete.