HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Zoznam Iné prepojenia

background image

Zoznam Iné prepojenia

POZNÁMKA:

Môžete nakonfigurovať, ktoré položky sa zobrazia v zozname Iné prepojenia,

a to pomocou ponuky Upraviť ostatné prepojenia na karte Všeobecné. Predvolenými

prepojeniami sú tieto položky:

154

Kapitola 9 Správa a údržba

SKWW

background image

Tabuľka 9-6

Vstavaný webový server HP – zoznam Iné prepojenia

Ponuka

Popis

Product Support (Podpora produktu)

Pripája k stránke podpory zariadenia, na ktorej môžete hľadať pomoc týkajúcu sa
rôznych tém.

HP Instant Support

Pripojenie k webovej lokalite spoločnosti HP, ktorá vám poskytne pomoc pri
hľadaní riešení problémov s produktom.

SKWW

Použitie vstavaného webového servera HP

155