HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Otvorenie vstavaného webového servera HP prostredníctvom sieťového pripojenia

background image

Otvorenie vstavaného webového servera HP prostredníctvom
sieťového pripojenia

1.

Zistite adresu IP produktu a názov hostiteľa, ktoré sa nachádzajú na konfiguračnej strane

zariadenia. Konfiguračnú stranu zariadenia vytlačíte týmto spôsobom:

a. Na ovládacom paneli produktu stlačte tlačidlo Domov .

b. Otvorte tieto ponuky:

Správa

Správy

Konfiguračné strany/strany s informáciami o stave

Konfiguračná strana

c.

Stlačte tlačidlo

OK

.

d. Na strane s informáciami o technológii Jetdirect vyhľadajte adresu IP alebo názov hostiteľa.

2.

V podporovanom webovom prehľadávači vo vašom počítači vpíšte do poľa adresa/URL adresu

IP zariadenia.

SKWW

Použitie vstavaného webového servera HP

151