HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Fyzikálne technické údaje

background image

Fyzikálne technické údaje

Tabuľka C-1

Rozmery a hmotnosti tlačiarní

Model tlačiarne

Výška

Hĺbka

Šírka

Hmotnosť

Modely n a dn

394 mm (15,5 palca) 4515 mm

(17,8 palca)

425 mm
(16,75 palca)

23,6 kg (51,9 libry)

Modely x a xh

514 mm
(20,25 palca)

451 mm
(17,8 palca)

425 mm
(16,75 palca)

30,4 kg (66,8 palca)

Voliteľný podávač na 500 hárkov

121 mm (4,8 palca)

448,4 mm
(17,7 palca)

415 mm
(16,3 palca)

6,7 kg (14,7 libry)

Voliteľný zásobník na 1500 hárkov

263,5 mm
(10,4 palca)

511,5 mm
(20,1 palca)

421 mm
(16,6 palca)

13 kg (28,7 libry)

Voliteľná duplexná jednotka

154 mm (6,1 palca)

348 mm
(13,7 palca)

332 mm
(13,1 palca)

2,5 kg (5,5 libry)

Voliteľný podávač obálok

113 mm (4,4 palca)

354 mm
(13,9 palca)

328 mm
(12,9 palca)

2,5 kg (5,5 libry)

Voliteľná zošívačka/stohovač

371 mm (14,6 palca) 430 mm

(16,9 palca)

387 mm
(15,2 palca)

4,2 kg (9,3 libry)

Voliteľný stohovač

304 mm (12 palcov)

430 mm
(16,9 palca)

378 mm
(14,9 palca)

3,2 kg (7,1 libry)

Voliteľná schránka s viacerými priehradkami 522 mm (20,6 palca) 306 mm (12 palcov) 353 mm

(13,9 palca)

7,0 kg (15,4 libry)

Voliteľný podstavec tlačiarne

114 mm (4,5 palca)

653 mm
(25,7 palca)

663 mm
(26,1 palca)

13,6 kg (30 libier)

Tabuľka C-2

Rozmery tlačiarní, keď sú všetky dvierka a zásobníky plne otvorené

Model tlačiarne

Výška

Hĺbka

Šírka

Modely n a dn

394 mm (15,5 palca)

864 mm (34 palcov)

425 mm (16,75 palca)

Modely x a xh

514 mm (20,25 palca)

864 mm (34 palcov)

425 mm (16,75 palca)