HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Prevádzkové prostredie

background image

Prevádzkové prostredie

Tabuľka C-3

Potrebné podmienky

Podmienky prostredia

Tlač

Skladovanie/pohotovostný režim

Teplota (tlačiareň a tlačová kazeta)

7,5 °C až 32,5 °C

0 °C až 35 °C

Relatívna vlhkosť

5 % až 90 %

35 % až 85 %

SKWW

Prevádzkové prostredie

231

background image

232

Príloha C Technické údaje produktu

SKWW