HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Spotreba energie, elektrické technické údaje a zvukové emisie

background image

Spotreba energie, elektrické technické údaje a
zvukové emisie

Aktuálne informácie nájdete na adrese

www.hp.com/go/lj600Series_regulatory

.

UPOZORNENIE:

Požiadavky na napájanie vychádzajú z odlišností krajín/oblastí, v ktorých sa

produkt predáva. Nemeňte prevádzkové napätie. Mohlo by to viesť k poškodeniu produktu a k strate

záruky na produkt.

230

Príloha C Technické údaje produktu

SKWW