HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Použitie funkcií uloženia úlohy v systéme Windows

background image

Použitie funkcií uloženia úlohy v systéme Windows

Pre toto zariadenie sú dostupné nasledujúce režimy uloženia úlohy:

Proof and Hold (Kontrola a pozastavenie): Táto funkcia poskytuje rýchly a jednoduchý

spôsob tlače a kontroly jednej kópie úlohy a následnú tlač ďalších kópií.

Personal Job (Osobná úloha): Ak do tlačiarne odošlete úlohu, úloha sa nevytlačí dovtedy,

kým cez ovládací panel nezadáte požiadavku. Ak úlohe priradíte osobné identifikačné číslo

(PIN), cez ovládací panel musíte zadať toto číslo PIN.

Quick Copy (Rýchle kopírovanie): Ak je v produkte nainštalovaný voliteľný pevný disk,

môžete tlačiť požadovaný počet kópií úlohy a následne uložiť kópiu tejto úlohy na voliteľný pevný

disk. Uloženie úlohy vám umožní tlačiť ďalšie kópie úlohy neskôr.

Stored Job (Uložená úloha): Ak je v produkte nainštalovaný voliteľný pevný disk, môžete v

produkte uložiť úlohu, ako napr. formulár pre personál, časový rozvrh alebo kalendár, a umožniť

tak kedykoľvek ostatným používateľom ich tlač. Uložené úlohy môžu byť rovnako chránené

kódom PIN.

140

Kapitola 8 Tlačové úlohy

SKWW

background image

UPOZORNENIE:

Ak vypnete produkt, všetky typy uložených úloh Quick Copy (Rýchle

kopírovanie), Proof and Hold (Kontrola a pozastavenie) a Personal Job (Osobná

úloha) sa odstránia. Na trvalé uloženie úlohy a zabránenie produktu v jej odstránení v prípade, že sa

bude vyžadovať voľné miesto pre niečo iné, zvoľte v ovládači možnosť Stored Job (Uložená

úloha).