HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Nastavím meno používateľa pre uloženú úlohu

background image

Nastavím meno používateľa pre uloženú úlohu

Ak chcete zmeniť používateľské meno uloženej úlohy, postupujte nasledovne:

1.

V ponuke File (Súbor) v softvérovom programe kliknite na položku Print (Tlačiť).

2.

Vyberte produkt a potom kliknite na tlačidlo Vlastnosti alebo Preferencie.

3.

Kliknite na kartu Job Storage (Ukladanie úloh).

4.

Zvoľte režim uloženia úlohy, ktorý chcete používať.

5.

V oblasti User Name (Používateľské meno) kliknite na položku User name

(Používateľské meno), aby ste použili predvolené meno používateľa operačného systému

Windows. Aby ste poskytli odlišné meno používateľa, kliknite na položku Vlastná veľkosť a

napíšte meno.