HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Natrvalo uložím úlohu v produkte

background image

Natrvalo uložím úlohu v produkte

POZNÁMKA:

Táto možnosť je k dispozícii, iba ak je v produkte nainštalovaný pevný disk.

1.

V ponuke File (Súbor) v softvérovom programe kliknite na položku Print (Tlačiť).

2.

Vyberte produkt a potom kliknite na tlačidlo Vlastnosti alebo Preferencie.

3.

Kliknite na kartu Job Storage (Ukladanie úloh).

4.

V oblasti Job Storage Mode (Režim ukladania úloh) kliknite na možnosť Stored Job

(Uložená úloha).