HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Prijať upozornenie, keď niekto vytlačí uloženú úlohu

background image

Prijať upozornenie, keď niekto vytlačí uloženú úlohu

POZNÁMKA:

Oznámenie dostane len osoba, ktorá úlohu vytvorila. Oznam nedostanete, ak niekto

vytlačí uloženú úlohu, ktorú vytvorila iná osoba.

1.

V ponuke File (Súbor) v softvérovom programe kliknite na položku Print (Tlačiť).

2.

Vyberte produkt a potom kliknite na tlačidlo Vlastnosti alebo Preferencie.

3.

Kliknite na kartu Job Storage (Ukladanie úloh).

144

Kapitola 8 Tlačové úlohy

SKWW

background image

4.

Zvoľte režim uloženia úlohy, ktorý chcete používať.

5.

V oblasti Default Notification Options (Predvolené možnosti upozornenia) kliknite na

možnosť Display Job ID when printing (Zobraziť ID úlohy počas tlače).